Verlof afschrijven tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid | VNVT

Verlof afschrijven tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

De vakantieperiode komt er weer aan. Hierdoor is het voornaam dat er duidelijkheid is omtrent het afboeken van verlofdagen voor een arbeidsongeschikte medewerker. 

Enkel de melding van afwezigheid door een arbeidsongeschikte werknemer vanwege een verlof dat was vastgesteld voordat deze arbeidsongeschikt werd, is niet voldoende voor het aannemen van instemming met het afboeken van verlofdagen als bedoeld in artikel 7:638, lid 8 BW. Toepassing van de wils-/vertrouwensleer op het verlenen van instemming. Schattingsbesluit geen maatstaf voor de beoordeling van de mate van (on)geschiktheid om re-integratieverplichtingen na te komen.

Meer informatie over dit onderwerp

Laat ons u terugbellen