Over Vorstenbosch & Van Tol

Het team van Vorstenbosch & Van Tol heeft - sinds 2001 - ervaring met het begeleiden van werkgevers als u bij verzuim en reintegratie
van zieke medewerkers en geeft HR-advies. Onze focus ligt daarbij op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.
Dat bereiken we door de voor ons zo karakteristieke aanpak:


- We werken daadkrachtig, adequaat, flexibel, snel en proactief.
- We hebben persoonlijke aandacht voor werkgevers en werknemers.
- We leveren maatwerk.
- We werken samen met een groot (nationaal) netwerk van professionals op het gebied van ziekteverzuim.
- We communiceren open, eerlijk en duidelijk en op basis van vertrouwen.


Oog voor belangen werkgever én werknemer
We houden bij Vorstenbosch & Van Tol rekening met de belangen van de werkgever en de werknemer. Beide belangen vindt u terug
in onze besluitvormingen en adviezen. Daarmee creëren we draagvlak en behalen we het meest optimale resultaat. Meer over onze
visie leest u hier.


Taakdelegatie casemanagers VNVT
Vorstenbosch en Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van
verzuim en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker
bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen
met taakdelegatie te gaan werken. Heel concreet houdt dat in dat de casemanagers van Vorstenbosch en Van Tol in opdracht van
de bedrijfsartsen een aantal ondersteunende taken uitvoeren. De belangrijkste taak is dat casemanagers informatie verzamelen
voor de bedrijfsarts. De beoordeling van medische informatie en advies op basis van deze informatie zal altijd door een bedrijfsarts
plaats vinden.


Omdat de casemanagers voor de begeleiding van het verzuim onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsartsen werken,
hebben ze een geheimhoudingsplicht. Medische gegevens worden nooit met de werkgever gedeeld. Waar nodig en gewenst is het
voor een werknemer altijd mogelijk zelf de bedrijfsarts te spreken of een afspraak voor een spreekuur te maken. Dit recht is in de
Arbowet vastgelegd en wordt door ons gerespecteerd.
Over taakdelegatie en de taken die voor de bedrijfsartsen worden uitgevoerd hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Mocht u
daar vragen over hebben over deze werkwijze, dan geven we daar graag uitleg over.

Laat ons u terugbellen