UWV

Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers

Er zijn op dit moment meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan UWV aankan. Daardoor is er een achterstand in de beoordelingen en kan het UWV niet altijd binnen 8 weken een beslissing nemen. Één van de tijdelijke maatregelen om deze achterstand weg te werken is om tot en met 31 december 2024 de behandeling van de WIA-aanvraag voor mensen van 60 jaar of ouder te vereenvoudigen.

Dit betekent dat wij deze WIA-aanvragen zoveel mogelijk behandelen op basis van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld het re-integratieverslag. Is deze informatie niet voldoende dan neemt UWV contact op met de aanvrager. Er is meestal geen verdere beoordeling van de aanvraag door een verzekeringsarts.

Met deze vereenvoudigde behandeling krijgen (ex-)werknemer en (ex-)werkgever sneller duidelijkheid.

Wie  krijgt een vereenvoudigde behandeling van de WIA aanvraag?

 

De vereenvoudigde behandeling geldt voor de volgende mensen:

  • 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024. 
  • 60-plussers die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling van hun WIA-aanvraag hebben gehad, die afgewezen of beëindigd is. En die vanwege een verslechterde gezondheid uiterlijk op 31 december 2024 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

Deze 60-plusser kan zijn:

  • Een (ex-)werknemer met een (ex-)werkgever of een (ex-)werkgever die eigenrisicodrager is. 
  • Een (ex-)werknemer zonder werkgever die een Ziektewet-uitkering krijgt (de zogenaamde ‘UWV-vangnetters’).
  • Een (ex-)werknemer die vrijwillig verzekerd is.
  • Een (ex-)werknemer die als laatste land in Nederland verzekerd was voor de sociale verzekering, er gewerkt heeft en ziek is geworden en tijdens de ziekteperiode van 104 weken naar het buitenland is verhuisd.

Voorwaarden voor de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de volgende voorwaarden vastgelegd:

  • Niemand mag door de maatregel benadeeld worden. Dit betekent dat de (ex-)werknemer door de vereenvoudigde behandeling geen lagere WIA-uitkering krijgt dan wanneer er een volledige beoordeling van de aanvraag zou zijn gedaan. Voor de (ex-)werkgever betekent dit dat UWV de mogelijk extra uitkeringslasten of premies niet doorberekent. 
  • Zowel (ex-)werknemer als (ex-)werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag. Zij kunnen ook om een normale behandeling vragen.
  • Het blijft mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing na een vereenvoudigde behandeling. Ook al zijn beide partijen hier eerder akkoord mee gegaan.
  • Als de bedrijfsarts in het re-integratieverslag aangeeft dat de werknemer niet meer kan werken (er is dan sprake van ‘geen benutbare mogelijkheden’), dan vindt er geen vereenvoudigde WIA-aanvraag plaats. De verzekeringsarts beoordeelt de WIA-aanvraag dan zoals gebruikelijk en kan een IVA-uitkering toekennen.

Hoe werkt de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag?

De arbeidsdeskundige behandelt de WIA-aanvraag op basis van de documenten die tijdens de 2 jaar ziekte zijn opgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld documenten die gaan over wat een (ex-)werknemer nog wel en niet kan (de belastbaarheid) en wat er aan re-integratie is gedaan.

Heeft de (ex-)werknemer een dienstverband, dan zijn dit de zogenoemde ‘RIV-documenten’. RIV staat voor re-integratieverslag.

Bij (ex-)werknemers zonder (ex-)werkgever en met een Ziektewet-uitkering zijn er geen RIV-documenten. Wij gebruiken dan de informatie over de belastbaarheid en re-integratie die UWV tijdens de Ziektewet-uitkering heeft vastgelegd.

(Ex-)werknemer en (ex-)werkgever beiden akkoord

Kan de (ex-)werknemer nu of in de toekomst nog (gedeeltelijk) werken, dan bespreekt de arbeidsdeskundige met de (ex-)werknemer en de (ex-)werkgever de voorwaarden voor de vereenvoudigde behandeling van de aanvraag. Beide partijen moeten akkoord gaan met de aanpak.

Na de beslissing bij een vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag

Na de beslissing bij een vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag lopen veel zaken hetzelfde als na een normale WIA-aanvraag.

 

(Bron; UWV)

Laat ons u terugbellen