Partners

CompuCase Verzuimsoftware

CompuCase is al meer dan 10 jaar de leverancier van onze verzuimsoftware. De verzuimsoftware van Compucase is een bijzonder klantvriendelijke software met veel mogelijkheden. Door de frequente updates blijft het programma aansluiten op onze behoeften. Door het automatiseren van onze bedrijfsprocessen met de CompuCase verzuimsoftware houden wij meer tijd over voor wat echt belangrijk is, persoonlijke aandacht voor onze klanten en hun werknemers.

CompuCase is een kleinschalig software bedrijf met een passie voor de ontwikkeling van de gebruiksvriendelijkste verzuimsoftware. De passie voor de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software en de opgedane kennis van de verzuimwereld heeft geleid tot wat CompuCase nu is: een betrouwbaar pakket dat zeer eenvoudig te gebruiken en bijzonder flexibel is in te richten. CompuCase is een klein team korte lijnen, zodat zij snel hun klanten kunnen ondersteunen en van advies kunnen voorzien. Zij hebben de passie om de beste en gebruikvriendelijkste verzuimsoftware aan te bieden tegen de laagst mogelijk kosten.

Zicht op Beter

Wij zijn een medisch adviesbureau met veel arbo-kennis en bedrijfsgeneeskundige en verzekeringskundige expertise. Het bureau bestaat uit 3 bedrijfsartsen, die werkzaam zijn in de regio van Zuidoost Nederland. Daarbij zijn we gespecialiseerd in het verlenen van medische ondersteuning en advisering in arbo-zorg binnen de zogenaamde maatwerkregeling. Hierbij hebben we in Vorstenbosch en van Tol een fantastische samenwerkingspartner met wie we steeds snel tot afstemming komen om een UWV-proof verzuimbegeleiding te realiseren. Zij hebben een optimale aandacht voor de-medicaliseren en het oplossen van niet-medische kanten van verzuim.

Onze eerste samenwerking dateert al sinds 2005 en sedertdien alleen maar gegroeid in omvang.

Fysio- en Cesartherapie Den Bosch

Als u problemen heeft met bewegen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Of uw klachten nu veroorzaakt worden door uw werk, sport of anderszins. We hebben niet alleen jarenlange, maar ook zeer brede ervaring op het gebied van onderzoek en behandeling. Bij ons staat het efficiënt en duurzaam verhelpen van uw klachten voorop: verantwoordelijk, open en betrouwbaar.

Na het intakegesprek volgt een onderzoek om zowel de diagnose als de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Samen met u, gebaseerd op het gewenste einddoel, bepalen we vervolgens uw persoonlijke behandeltraject. U heeft dan meteen globaal zicht op het aantal behandelingen dat u nodig zult hebben.

 • Wij bieden u hiervoor een uitgebreid pakket aan behandelmethodes:
 • Oefentherapie: het verhelpen van de bewegingsstoornis, in combinatie met een persoonlijk trainingsschema.
 • Fysiotherapie, trigger point therapie, dry needling:  specifiek gericht op de klacht.
 • Manueeltherapie: voor het opheffen van mogelijke blokkades.
 • Lymfe drainage: om de circulatie en stofwisseling te bevorderen.
 • Relextherapie: voor het herstellen en onderhouden van de energiedoorstroming.
 • Algemene en myofasciale massage: ter bestrijding van onder andere uitstralingspijnen.
 • Podotherapie:  om de voetstand te corrigeren en ondersteunen.
 • Vojta therapie: om de basis van de bewegingspatronen te activeren.
 • Hand care: een speciaal ontwikkelde therapie, gericht op problemen aan de hand.
 • Daarnaast zijn we gespecialiseerd in 'werkplekonderzoek'. Als u dat wenst kunnen wij u ter plaatse behandelen.   

Mariëlle ter Schure
Fysio / Cesartherapie
Klokwetering 40
5231 NS  's-Hertogenbosch
073-6421762 / 06.26296706

Impuls

VNVT en IMPULS inzicht & inspiratie hebben al vanaf 2005 een nauwe samenwerkingsrelatie. IMPULS verzorgt voor de klanten van VNVT individuele coaching om managers en medewerkers optimaal te laten functioneren. Of het nu gaat over omgaan met werkdruk,  samenwerkingsvraagstukken of het re-integreren tijdens ziekte, wij gaan in afstemming met u als opdrachtgever en waar mogelijk of noodzakelijk in afstemming met de bedrijfsarts te werk. Het grote voordeel hiervan is dat er een eenduidig beleid wordt nageleefd door VNVT, bedrijfsarts en individuele begeleiding zodat het re-integratie- of herstelproces van de medewerker zo snel en soepel mogelijk verloopt.

Menea

Sinds begin 2011 heeft Menea een samenwerkingsrelatie met Vorstenbosch & Van Tol. Voor diverse opdrachtgevers van Vorstenbosch & Van Tol heeft Menea haar professionals in kunnen zetten en nog steeds werken we met veel plezier samen.

Menea is een professionele samenwerkingspartner op het gebied van re-integratie in het tweede spoor. Onze begeleiding daarbij is resultaatgericht en met de juiste persoonlijke aandacht voor de kandidaat. Menea begeleidt organisaties en medewerkers bij zowel interne als externe re-integratie.

Tijdens het re-integratietraject ligt de focus op wat nog wél kan. Met behulp van begeleidingsgesprekken en huiswerkopdrachten wordt inzicht verkregen in het persoonlijk profiel van de medewerker. Vervolgens wordt de arbeidsmarkt onderzocht en benaderd. Hierbij kan desgewenst gebruik gemaakt worden van een webapplicatie die alle vacatures verzamelt die op internet geplaatst worden. Om uit te proberen of een bepaalde functie passend is, kan ook gezocht worden naar een stage of werkervaringsplaats.

Subliem ondermenen

VNVT is een betrouwbare samenwerkingspartner van Subliem Ondernemen. Het op een loyale en positieve wijze ondersteunen van elkaars dienstverlening staat hierbij centraal. Korte lijnen en de soepele communicatie maakt dat we elkaar optimaal versterken.

Subliem Ondernemen verzorgt voor de klanten van VNVT interventies waarbij managers ondersteunt worden om permanente verandergerichtheid bij hun medewerkers te genereren. De wereld verandert namelijk in rap tempo en de oude manier waarop wij managen werkt daarom niet meer.

Indien er niet voldoende flexibiliteit en ondernemendheid aanwezig is in uw organisatie neemt de kans op werkdrukbeleving en uitval door stress aanzienlijk toe. U organisatieresultaten komen hierdoor onder druk te staan.

Laat ons u terugbellen