De arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij burn-out

De arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij burn-out

De arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij burn-out

Bron en auteur: dhr Mr. MCJ Swart / Swart Advocaten BV

Er is veel regelgeving rond arbeidsongeschiktheid wegens overspannenheid en burn-out. Een ziekmelding mag juridisch gezien niet zomaar door de werkgever genegeerd worden. Bedrijfsartsen zijn gebonden aan specifieke medische richtlijnen aan de hand waarvan zij dienen vast te stellen of van burn-out sprake is. Zodra er medische erkenning is dat van burn-out sprake is, gelden voor de re-integratie specifieke regels, zowel wettelijk, medisch als arbeidsdeskundig, die opgevolgd moeten worden

In dit artikel zet Swart Legal de rechten en plichten op een rij van de werknemer die zich ziekmeldt met klachten van overspannenheid en burn-out. Tijdens het lezen van dit artikel kom je meer te weten over:

  1. Wanneer overspannenheid of burn-out juridisch als ziekte worden gezien
  2. Hoe om te gaan met een ziekmelding wegens burn-out
  3. Wat te doen als de klachten te maken hebben met een arbeidsconflict
  4. Hoe de re-integratie dient te verlopen van een werknemer met burn-out
  5. Wat bij burn-out de aandachtspunten zijn bij ontslag
  6. De ontslagvergoeding bij ontslag met burn-out
  7. De verplichte preventiemaatregelen om burn-out te voorkomen
  8. Wanneer de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van een burn-out

Download gratis Gids: De Rechten en Plichten van de Zieke Werknemer

Meer informatie over rechten en plichten bij burn-out

https://swart.legal/nl/arbeidsconflict/ontslag/de arbeidsrechtelijke aandachtspunten bij burn-out

De gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal behandelen dagelijks kwesties waarbij werknemers met burn-out zijn betrokken. Bovendien beschikken de meeste van deze advocaten over specifieke psychologische kennis en gecertificeerde coachingsvaardigheden.

Graag informeert Swart Legal je over de Beste Aanpak in jouw situatie. Bel voor een vrijblijvend advies naar 085 – 020 10 10 en vraag naar arbeidsrechtadvocaat mr. Marco Swart of één van hun andere vakkundige advocaten.

Laat ons u terugbellen