Hoge Raad

Vakantiedagen afschrijven bij ziekte: nieuwe uitspraak van de Hoge Raad

Een zieke werknemer bouwt vakantiedagen op die hij kan opnemen als hij tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op vakantie wil. Uit een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad van 17 november 2023 blijkt dat je als werkgever deze vakantiedagen niet zomaar mag afschrijven als een werknemer voor zijn vastgestelde vakantie ziek wordt. Hoe dat zit?

Ziektedagen of vakantiedagen

Er moet volgens de Hoge Raad een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen het opnemen van vakantie tijdens ziekte en het verrekenen van vakantiedagen met ziektedagen.

In dit artikel nemen we de tweede situatie;
Volgens de Hoge Raad ziet artikel 7:638 lid 8 BW alleen op het verrekenen van vakantiedagen als de werknemer ziek wordt voor of tijdens de – reeds vastgestelde – vakantie. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de regeling als doel heeft om ervoor te zorgen dat een werknemer die voor of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt, zijn vakantiedagen behoud. Deze kunnen op een ander moment worden ingezet. Om die reden moet een werknemer volgens de Hoge Raad uitdrukkelijk instemmen met het afboeken van vakantiedagen van een vastgestelde vakantie als hij later ziek wordt. Enkel kenbaar maken bij de werkgever en bedrijfsarts is niet voldoende.

Onderscheid tussen wel of geen re-integratieverplichtingen

Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat je een werknemer altijd expliciet toestemming moet vragen om vakantiedagen af te boeken als de werknemer voor zijn vastgestelde vakantie ziek wordt. Deze toestemming moet ‘gericht en uitdrukkelijk’ plaatsvinden.

Het opnemen van vakantiedagen is tijdens ziekte alleen mogelijk wanneer de zieke werknemer in staat is om passende arbeid of re-integratie inspanningen te verrichten. Het aantal dagen dat een werknemer ‘een break’ wil van deze re-integratieverplichtingen, mag dan ook worden afgeschreven van zijn vakantiesaldo.

Conclusie

Om bovenstaande materie te verhelderen de volgende 3 scenario’s:

  • De werknemer wordt ziek na een vastgestelde vakantie of tijdens zijn vakantie.
    In dat geval kunnen bovenwettelijke vakantiedagen alleen verrekend worden wanneer de werknemer vooraf toestemming heeft gegeven, al dan niet middels de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of CAO.
  • De werknemer wil tijdens ziekte vakantie opnemen en heeft re-integratiemogelijkheden. In dat geval worden er vakantiedagen afgeschreven.
  • De werknemer wil tijdens ziekte vakantie opnemen, maar heeft geen re-integratiemogelijkheden. In dat geval worden er géén vakantiedagen afgeschreven.


    De term re-integratiemogelijkheden moet ruim worden uitgelegd, dit betekent niet alleen dat de werknemer (passende) arbeid moet kunnen verrichten, maar ook dat werknemer bijvoorbeeld in het 2e spoor activiteiten kan verrichten.

Laat ons u terugbellen