Snelheid in het verzuimtraject door toegekende taakdelegatie| Vorstenbosch & Van Tol

Taakdelegatie toegekend aan de casemanagers van VNVT

Vorstenbosch & Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van verzuim, re-integratie en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen met taakdelegatie te gaan werken.

Heel concreet houdt dit in dat de casemanagers van Vorstenbosch & Van Tol in opdracht/toestemming van de bedrijfsartsen een aantal ondersteunende taken uitvoeren. De belangrijkste taak is dat casemanagers informatie verzamelen van het klachtenbeeld voor de bedrijfsarts. De beoordeling van medische informatie en advies op basis van deze informatie zal altijd door een bedrijfsarts plaats vinden.

Omdat de casemanagers voor de begeleiding van het verzuim onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsartsen werken, hebben ze een geheimhoudings- en zorgplicht ten aanzien van de medewerker. Medische gegevens worden nooit met de werkgever gedeeld. Waar nodig en gewenst is het voor een werknemer altijd mogelijk zelf de bedrijfsarts te spreken of een afspraak voor een spreekuur te maken. Dit recht is in de Arbowet vastgelegd en wordt door ons gerespecteerd.

Over taakdelegatie en de taken die voor de bedrijfsartsen worden uitgevoerd hebben we duidelijke afspraken gemaakt en protocollen opgezet.

De casemanagers VNVT geven u graag verdere toelichting over deze werkwijze

Laat ons u terugbellen