Verzuimbegeleiding Den Bosch

Als werkgever heeft u te maken met het ziekteverzuim van uw personeel.  Door goede verzuimbegeleiding den bosch de eerste 6 weken voorkomt u (te) lang verzuim en zorgt u ervoor dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. 

Onze verzuimbegeleiding den bosch

We beginnen de verzuimbegeleiding in Den Bosch met een analyse van het werk, de werkomgeving, het functioneren van de werknemer binnen uw bedrijf en (indien relevant) zijn privéomstandigheden. Dat maakt duidelijk waar het knelpunt zit. Op basis van de oorzaak van het verzuim bepalen we onze aanpak.

Adequate aanpak

Veel ziekmeldingen worden veroorzaakt door gedrag. Vorstenbosch & Van Tol pakken dit adequaat aan. We gaan (binnen drie werkdagen) met de ziekmelding aan de slag en sturen op gedrag. We communiceren daarbij open, eerlijk en duidelijk met u en uw medewerker. Deze aanpak resulteert in minder ziekmeldingen, kortere verzuimduur, minder frequent verzuim en dus lagere verzuimkosten.

Wij denken in mogelijkheden

Bij verzuimbegeleiding zijn de mogelijkheden ons uitgangspunt. Het gaat dus om wat uw werknemer nog wél kan.
Samen met u en uw medewerker gaan we op zoek naar passend werk en inzetbare mogelijkheden binnen het
bedrijf.


Onze manier van werken

  • Onze manier van werken kenmerkt zich door:
  • daadkracht, flexibiliteit, snelheid en proactiviteit;
  • persoonlijk contact;
  • maatwerk;
  • samenwerking met een groot aantal (nationale) netwerkpartners;
  • demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim.

Wilt u meer informatie over verzuimbegeleiding Den Bosch?

Verzuimbegeleiding den bosch | Vorstenbosch & Van Tol
Foto:
Verzuimbegeleiding den bosch

Laat ons u terugbellen