Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Het aantal bedrijven dat kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden, neemt sterk toe. Reden: vanaf 2014 worden de Ziektewet-lasten direct doorberekend aan de voormalige werkgever van een flexwerker, die ziek uit dienst is gegaan. En dus moeten werkgevers grip krijgen op de verzuimbegeleiding.
Vanaf 18 december 2013 ontvangen werkgevers een beschikking via de belastingdienst voor de nieuwe WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex premie. Als werkgevers meer dan de minimumpremie betalen is het van belang dat deze goed gecontroleerd wordt door een specialist, zoals Bedrijf Plus.
Indien zich een medewerkster hersteld meldt na zwangerschapsgerelateerde klachten (en u heeft de ziekmelding gemeld aan het UWV), dan dient u de herstelddatum als werkgever binnen 2 KALENDERDAGEN te melden bij het UWV. Indien de melding later binnenkomt (dus geen dagtekening, maar binnenkomst UWV!), dan wordt u een boete opgelegd van EU 70,- Dus: indien een werkneemster zich per vrijdag hersteld meldt, dan dient u dezelfde dag nog de melding aan het UWV te verzorgen. Ook de zondag wordt meegerekend bij het UWV.
De modernisering van de ziektewet is een feit. Door deze wetgeving en de steeds verder terug tredende overheid, komen de uitvoering en financiële gevolgen  ook bij tijdelijke arbeidscontracten voor uw rekening. Wat zijn de financiële consequenties voor uw organisatie? Wat kunt u doen om deze kosten beheersbaar te houden en zelfs terug te dringen? Vorstenbosch & Van Tol organiseert voor haar relaties een Seminar Modernisering Ziektewet. Wij nemen u mee langs het nieuwe landschap van sociale zekerheid en de gevolgen voor uw organisatie.
Zes tips voor managers om te voorkomen dat zij het zelfvertrouwen van medewerkers ondermijnen. Tim Gould komt regelmatig managers tegen die vastbesloten lijken het leven van hun medewerkers zo onaangenaam mogelijk te maken. Hij geeft deze managers een blauwdruk om dit te bewerkstelligen. Het is een kwestie van medewerkers laten voelen, dat wat zij ook doen, het er niet toe doet.

Pagina's