Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Bedrijven die een incidenteel ziekdagje niet melden, missen een belangrijke kans om langdurig verzuim tegen te gaan. Dat blijkt uit eigen onderzoek van 365/ArboNed onder ruim 300 werkgevers.
U bent verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Tijdens de re-integratie kunt u een arbeidsdeskundige om advies vragen. Hij brengt de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer in kaart. Zo weet u welk werk hij nog kan uitvoeren. Ook kan de deskundige uw re-integratieactiviteiten beoordelen. U weet dan of u op de goede weg zit of dat u te weinig inspanningen heeft geleverd.
Krijgt een werknemer in uw organisatie een ongeval op de werkplek, dan moet u dit direct melden bij de Inspectie SZW. Als u een ongeval niet direct meldt, kreeg u voorheen een boete die kon oplopen tot € 4.500. Sinds 1 januari 2013 is het maximumbedrag van de boete fiks verhoogd naar € 50.000.
Bij het inwinnen van een referentie over een sollicitant mag u alleen naar informatie vragen die betrekking heeft op zijn functioneren bij de ex-werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet mag vragen naar het ziekteverzuim van de sollicitant. Daarnaast mag u alleen een referentie inwinnen als de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven.
Wilt u de functie van een werknemer eenzijdig wijzigen omdat hij disfunctioneert, dan moet u dit kunnen onderbouwen met een dossier dat ‘ontslagrijp’ is. Dat wil zeggen dat u met schriftelijke bewijsstukken moet kunnen aantonen dat de werknemer al enige tijd niet goed functioneerde en dat u met hem een verbetertraject heeft doorlopen.

Pagina's