Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Zorggroep Kans

Welman Zorggroep is in 2008 opgericht door mevrouw S.H.T Welman-Jägers in reactie op een dringende behoefte aan meer verantwoorde en kwalitatieve zorg met verblijf in de regio Arnhem. Het doel van de organisatie is het bieden van optimale zorg, begeleiding en verblijf aan mensen met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking. Inmiddels is de organisatie enorm gegroeid en beschikt het over een divers woonaanbod.

Sinds 1 januari 2014 voert Welman Zorggroep een nieuwe bedrijfsnaam namelijk Zorggroep Kans
 

Zorggroep Kans maakte nog in 2011 gebruik van een grote landelijke arbodienst. Met ingang van 1 januari 2012 heeft Zorggroep Kans gekozen voor het intermediair bedrijf Vorstenbosch en van Tol (VNVT) voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Vorstenbosch en van Tol is een bedrijf met gebundelde kennis en ervaring op het gebied van zowel arbodienstverleningen als P&O en is een schakel tussen de bedrijfsarts, werkgever en werknemer.

De directe telefonische benadering bij iedere ziekmelding maakt dat de medewerker zich serieus genomen voelt maar stimuleert tevens ook om de verzuimdrempel voor de medewerker te verhogen. Ook de directe terugkoppeling van VNVT wordt positief ervaren. Hiermee zijn wij goed in staat om een gepaste individuele verzuimbegeleiding voor de werknemer in te zetten.

De samenwerking met VNVT bevalt ons zeer goed. VNVT begeleid onze werknemers op een professionele wijze, is vakkundig en er is een duidelijke, heldere en constructieve communicatie tussen VNVT en de WZG. Een persoonlijke en integere aanpak op maat voor de medewerker en een goede advisering naar het management toe, leiden vaak tot een snel verzuimherstel van de medewerker. VNVT heeft niet alleen voldoende kennis van en ervaring met verzuimbeleid maar ook met personeelsmanagement en wetgeving.

Een korte reactie van de teamleider over de persoonlijke aanpak van VNVT:

“Verrast waren we over de persoonlijke aandacht die VNVT ons geeft. Zo kwamen Gaby en Renate op de open dag Zorg en Welzijn van de Zorggroep Kans en zeiden: “Zo hebben we een gezicht bij de stem, de e-mails en de namen.” Geïnteresseerd hebben ze een rondleiding gevolgd binnen de WZG, waarbij ze veel vragen stelden om zo een beter beeld te krijgen van het reilen en zeilen binnen de WZG”.

Kortom, wij ervaren VNVT als zeer positief, persoonlijk en ondersteunend!