Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

't Goudvisje

Na een minder goed verlopende samenwerking met een arbodienst waren wij medio 2008 op zoek naar een nieuwe verzuimbegeleider om meer vat te krijgen op met name het kort cyclische verzuim bij ’t Goudvisje. Na het lezen van een artikel in bedrijvig Den Bosch waren wij enthousiast over het concept van Vorstenbosch & van Tol. Het prettige kennismakingsgesprek met Gaby van Tol heeft ons overtuigd afscheid te nemen van onze arbodienst en met hun in zee te gaan. Zij begrijpen onze organisatie en het soort medewerkers dat er werkzaam is . Het dienstenpakket van Vorstenbosch & van Tol zou ons veel tijd besparen en meer inzicht geven in het verzuimgedrag. Dat inzicht in combinatie met aangepast verzuimbeleid stelde ons in staat sterker te sturen op de kosten die met verzuim gepaard gaan. De organisatie is van bijna 6% verzuim in 2008 naar 2,1 % in 2011 gegaan!

De directe telefonische benadering  bij iedere ziekmelding maakt dat de medewerker zich serieus genomen voelt en toch gestimuleerd wordt de verzuimdrempel voor zichzelf te verhogen. Door middel van de terugkoppelingen van VNVT zijn wij goed in staat een gepaste verzuimbegeleiding in te zetten. Onze medewerkers zijn bewuster geworden van het eigen verzuimgedrag. Ook bij complexere verzuimsituaties heeft V&vT een grote toegevoegde waarde. Niet voor iedere verzuimsituatie is een oordeel van een bedrijfsarts het juiste middel voor re-integratie. De onafhankelijke maar toch persoonlijke benadering van Gaby van Tol helpt medewerkers in hun denkproces en bewustwording. Deze bemiddeling heeft ons in een aantal gevallen voor een arbeidsconflict weten te behoeden.

Kortom een prettige en succesvolle samenwerking die wij andere organisaties van harte kunnen aanbevelen.