Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Impuls

VNVT en IMPULS inzicht & inspiratie hebben al vanaf 2005 een nauwe samenwerkingsrelatie. IMPULS verzorgt voor de klanten van VNVT individuele coaching om managers en medewerkers optimaal te laten functioneren. Of het nu gaat over omgaan met werkdruk, samenwerkingsvraagstukken of het re-integreren tijdens ziekte, wij gaan in afstemming met u als opdrachtgever en waar mogelijk of noodzakelijk in afstemming met de bedrijfsarts te werk. Het grote voordeel hiervan is dat er een eenduidig beleid wordt nageleefd door VNVT, bedrijfsarts en individuele begeleiding zodat het re-integratie- of herstelproces van de medewerker zo snel en soepel mogelijk verloopt.