Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Over Vorstenbosch & Van Tol

Het team van Vorstenbosch & Van Tol heeft - sinds 2001 - ervaring met het begeleiden van werkgevers als u bij verzuim en re-integratie van zieke medewerkers en geeft HR-advies. Onze focus ligt daarbij op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Dat bereiken we door de voor ons zo karakteristieke aanpak:

  • We werken daadkrachtig, adequaat, flexibel, snel en proactief.
  • We hebben persoonlijke aandacht voor werkgevers en werknemers.
  • We leveren maatwerk.
  • We werken samen met een groot (nationaal) netwerk van professionals op het gebied van ziekteverzuim.
  • We communiceren open, eerlijk en duidelijk en op basis van vertrouwen.

Oog voor belangen werkgever én werknemer

We houden bij Vorstenbosch & Van Tol rekening met de belangen van de werkgever en de werknemer. Beide belangen vindt u terug in onze besluitvormingen en adviezen. Daarmee creëren we draagvlak en behalen we het meest optimale resultaat. Meer over onze visie leest u hier.

Taakdelegatie casemanagers VNVT

Vorstenbosch en Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van verzuim en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen met taakdelegatie te gaan werken. Heel concreet houdt dat in dat de casemanagers van Vorstenbosch en Van Tol in opdracht van de bedrijfsartsen een aantal ondersteunende taken uitvoeren. De belangrijkste taak is dat casemanagers informatie verzamelen voor de bedrijfsarts. De beoordeling van medische informatie en advies op basis van deze informatie zal altijd door een bedrijfsarts plaats vinden.

Omdat de casemanagers voor de begeleiding van het verzuim onder de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsartsen werken, hebben ze een geheimhoudingsplicht. Medische gegevens worden nooit met de werkgever gedeeld. Waar nodig en gewenst is het voor een werknemer altijd mogelijk zelf de bedrijfsarts te spreken of een afspraak voor een spreekuur te maken. Dit recht is in de Arbowet vastgelegd en wordt door ons gerespecteerd.

Over taakdelegatie en de taken die voor de bedrijfsartsen worden uitgevoerd hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Mocht u daar vragen over hebben over deze werkwijze, dan geven we daar graag uitleg over.