Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Op 10 juni jl. heeft de 1e kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Deze wet zal vanaf 1 januari 2015 gefaseerd worden ingevoerd. De nieuwe wet bevat een 3-tal elementen: • Versterking van de positie van flexwerkers • Invoering van het nieuwe ontslagrecht • Verkorting van de maximale duur van een WW-uitkering
Investeren in een goede arbeidsovereenkomst kan u als werkgever een hoop ellende en geld besparen. Dagelijks zien wij de problemen die niet onderhouden overeenkomsten met zich meebrengen.
Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u soms verplicht om de studiekosten te vergoeden. Dit hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Is dit het geval, dan valt het vergoeden van de opleiding onder uw re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden.
Als een werknemer regelmatig ziek is, kan dit voor een behoorlijke verstoring van het productieproces zorgen. Toch mag u een werknemer die frequent verzuimt niet zomaar ontslaan. Het is belangrijk dat u met de werknemer in gesprek blijft en hier goede verslagen van maakt. Daarnaast moet u de werkelijke oorzaak van het verzuim boven water krijgen.
Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag en geldt bij collectief ontslag een nieuwe ontslagvolgorde. Dan worden eerst de werknemers ontslagen die recht hebben op een AOW-uitkering. Deze wijziging voorkomt dat een werknemer van 55 jaar of ouder ontslagen kan worden, terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven. Vervallen er bijvoorbeeld 35 banen en hebben 40 werknemers recht op AOW, dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag. Het kabinet past hiervoor het Ontslagbesluit aan.

Pagina's