Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Mantelzorgers melden zich namelijk vaker ziek en de kans op langdurig uitval neemt toe. Het startpunt voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is bewustwording.
De Wet Werk en Zekerheid heeft per 1 januari 2015 voor werkgevers de ‘aanzegverplichting’ in het leven geroepen. Doel van deze verplichting is om werknemers met een tijdelijk contract meer duidelijkheid te bieden over een eventuele verlenging, zodat zij -indien nodig- tijdig op zoek kunnen gaan naar ander werk. Wat houdt de aanzegplicht precies in?
Op 21 januari 2015 organiseert Vorstenbosch & Van Tol weer een seminar vanaf 15.00 uur in de Brasserie van de Gruyter Frabriek te 's Hertogenbosch. Programma volgt zo spoedig mogelijk. Indien je op de hoogte wil blijven van de veranderingen die 2015 voor jou als werkgever in petto heeft, hoe je kunt besparen op verzuimkosten, kun je niet weg blijven.
'Organisaties moeten duurzaam omgaan met hun belangrijkste kapitaal: hun werknemers.' Aan het woord is Harry van de Kraats, directeur bij werkgeversvereniging AWVN.
Veel werkgevers denken dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper is. Maar klopt dat wel?

Pagina's