Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Heerst er in uw bedrijf een forse werkdruk? Voor sommige werknemers is dat een uitdaging. Maar er zijn ook werknemers die eronder lijden. Zij kunnen door een te hoge werkdruk overspannen raken, een burn-out krijgen en zich ziek melden.
Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent. 45 procent daarvan is te wijten aan lichamelijke belasting. De Inspectie SZW gaat daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen worden nageleefd. Doel ervan is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie.

Pagina's