Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Door een goede voorbereiding en door te luisteren naar elkaar kan het functioneringsgesprek verbeterd worden.
Door de wijziging van de Ziektewet (ZW), wordt de hoogte van de ZW-premie die middelgrote en grote werkgevers moeten betalen vanaf volgend jaar (deels) afhankelijk van de instroom in deze wet. Ook draait u per 1 januari 2014 op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Het is verstandig om de gegevens die UWV gebruikt voor het vaststellen van deze premies goed te controleren.
Organisaties denken nog niet na over de vaardigheden en competenties waarover medewerkers in 2020 moeten beschikken. Welke vaardigheden zijn dat en waar moeten organisaties over na gaan denken? Natuurlijk blijven het beheersen van talen en analytisch denken belangrijk. Maar in 2020 zijn er hele nieuwe competenties nodig om in wereldwijd verbonden, door computers aangedreven organisaties, bemand door langer levende en werkende medewerkers, te kunnen functioneren.
Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan legt UWV uw organisatie een loonsanctie op. U moet dan in principe 70% van het loon doorbetalen. Staan er in de cao of arbeidsovereenkomst andere afspraken over de hoogte van de loonsanctie, dan moet u mogelijk meer loon doorbetalen.
De Wet Modernisering Ziektewet heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor de werkgever. De huidige Ziektewet is een vangnetregeling voor onder andere werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst treden. De aangekondigde wetswijziging heeft betrekking op deze groep (ex-)werknemers. Belangrijkste wijzigingAls werkgever wordt je vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk gehouden voor het herstel van bovengenoemde groep (ex-)werknemers die ziek uit dienst treden of alsnog binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek worden!!

Pagina's