Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Als je een dienstverband wilt beëindigen met wederzijds goedvinden, dan moet je de afspraken schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Wat zijn de verplichte onderdelen? En wat is nog meer handig om op te nemen in het document?
Ziekteverzuim heeft lang niet altijd te maken met lichamelijke klachten. Dat werkstress beroepsziekte nummer één is, zal inmiddels bekend zijn. Maar ook factoren die in het privéleven spelen, kunnen een belangrijke oorzaak van verzuim zijn. Schulden, bijvoorbeeld.
In Nederland zijn meer mensen arbeidsongeschikt vanwege een psychische aandoening dan vanwege een fysieke aandoening. Het is voor het eerst dat het aantal psychische problemen groter is dan de fysieke onder arbeidsongeschikten.
Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen  Onderzoekers TiU: Dr. J.A.W.M. van Gestel, Dr. M.C.W. Joosen, Dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof dr. J. van Weeghel, Dr. B. Terluin Vorstenbosch & Van Tol is benaderd door University Tilburg, mw dr. JAWM van Gestel om deel te nemen aan dit onderzoek. Iedere case die past in hieronder genoemd onderzoekskader, zal door de casemanager van VNVT gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Dit is uiteraard op vrijwillige basis.
Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je die kosten drukken of voorkomen?

Pagina's