Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag

Wat kost het je als een werknemer tijdelijk of langdurig uitgeschakeld is door ziekte? Waaruit bestaan de kosten voor ziekteverzuim en hoe kun je die kosten drukken of voorkomen?

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?
Je kunt de exacte kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten - uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 35.000 euro (cijfers CPB, 2014).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:
Loondoorbetaling  153 euro
Kosten vervanging  146 euro
Verlies productie/dienst  43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro

Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag
 

Bereken je kosten

Wil je berekenen wat het verzuim in jouw organisatie kost of zou kosten? Je kunt de rekentool gebruiken van Verzuimkosten.nl.

Loonkosten bij arbeidsongeschiktheid
In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties, e.a.). In dat geval kun je het loon van je werknemer declareren bij het UWV. Maar in de meeste gevallen zul je zelf het loon van een zieke werknemer moeten uitbetalen tijdens zijn ziekte. Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) ben je verplicht om in de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid minimaal 70 procent van het loon uit te betalen. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, moet je dit in ieder geval het eerste jaar (52 weken) aanvullen tot het minimumloon.

Afhankelijk van CAO
In een CAO kan ook vastgelegd zijn dat je meer moet betalen dan 70 procent. In veel CAO’s staat vast dat er in de eerste twee jaar totaal 170 procent van het loon wordt uitbetaald. Op grond van de CAO zijn er ook een aantal loonelementen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid. Denk aan:
• Pensioenlasten
• Vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden.
• Vakantiebijslag die werkgever meestal (onverplicht) uitbetaald
• Structurele provisie
• Auto van de zaak
• Structureel overwerk
• Gratificaties
 

Re-integratie kosten
Als een werknemer door ziekte of een ongeluk (tijdelijk) een andere rol gaat spelen binnen je bedrijf krijg je er kosten bij voor re-integratie. Denk aan: opleidingen, trainingen, therapeutische gerichte ondersteuning, aanpassing werkplek en hardware, kosten voor aanpassing taakverdeling, eventueel extra inhuren van arbodienst, papierwerk UWV/arbodienst en eventueel juridisch advies.

Na twee jaar
Als je werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet volledig is gereïntegreerd maar geen WGA- of IVA-uitkering krijgt (volgens de WIA), blijf je als werkgever verantwoordelijk. Je bent dan niet meer verplicht de werkelijke loonwaarde aan te vullen tot de overeengekomen loonwaarde, maar kunt de werknemer conform zijn prestatie belonen.

Verzekeren
Wil je je bedrijf beschermen tegen dit soort verzuimkosten en bijkomende kosten van arbeidsongeschiktheid? Dan is het slim om een verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een verzuimverzekering, een WGA eigenrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor werknemers.

Voorkomen is beter dan genezen
65 procent van het ziekteverzuim in Nederland is psychisch. Ook veel vormen van lichamelijke ziekte kun je voorkomen op de werkvloer. Tips zijn opgenomen in het artikel '7 tips om verzuim te voorkomen' op de website van VNVT


(Bronnen: CPB, CBS, Veerkrachtig, Elsenaar, Claris)