Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Het is verstandig een ziekteen verzuimreglement te hebben, waarin de regels voor ziekmelding tijdens vakantie staan gemeld. Een werkgever mag van zijn werknemer verlangen dat hij zich tijdig ziek meldt en dat hij door middel van een doktersverklaring zijn ziekte bewijst. Ook mag de werkgever van de werknemer vragen zich direct na terugkomst van vakantie te melden bij de bedrijfsarts, zodat hij de gezondheidstoestand van de werknemer kan beoordelen.

Als de werknemer zich volgens de regels van het ziekte- en verzuimreglement ziek meldt, gelden de dagen waarop hij ziek is geweest als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Dat is dus anders wanneer een werknemer al arbeidsongeschikt is en op vakantie gaat. In dat geval neemt hij wèl vakantiedagen.

(Bron: P&O Actueel)