Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Vragen naar gezondheid mag niet

Bij een sollicitatiegesprek met een potentiële werknemer mag u niet te persoonlijk worden. Sommige zaken blijven privé, waaronder de gezondheid van de sollicitant.

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers in 10% van de gevallen toch naar de gezondheid van een kandidaat informeren. Dit is volgens de Wet medische keuringen niet toegestaan. Alleen een keuringsarts mag tijdens een sollicitatieprocedure gezondheidsvragen stellen. Omdat dit niet helemaal duidelijk is vanwege het woord 'keuring' in de wet willen minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet medische keuringen wijzigen. Er moet een duidelijkere omschrijving komen van het verbod op gezondheidsvragen en vragen over het ziekteverzuim van een sollicitant. Of de overtredingen van werkgevers daarmee afnemen, is nog maar de vraag.

Een handhaving van de wet lijkt de Raad van State erg moeilijk. Voor sommige functies mag u een medische - of aanstellingskeuring uitvoeren, waarbij vragen over de gezondheid zijn toegestaan. Als u een dergelijke keuring wilt uitvoeren, moet u dit wel bij de personeelsadvertentie vermelden.