Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

VNVT doet mee aan onderzoek 'Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen'

Onderzoekers: Dr. J.A.W.M. van Gestel, Dr. M.C.W. Joosen, Dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof dr. J. van Weeghel, Dr. B. Terluin
 

Psychische problemen vormen een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar wat er gebeurt voor en na de werkhervatting en wat hierbij volgens werknemers belemmerende en bevorderende factoren zijn. In het onderzoek ‘Inzicht in herstel en werkhervatting van werknemers met psychische problemen’ aan Tilburg University onderzoeken we wat mensen die zich ziek melden wegens psychische problemen zelf als belemmerende en bevorderende factoren zien voor herstel en werkhervatting. Uiteindelijk zijn zij zelf sleutelfiguren in het herstelproces en de kennis die dit onderzoek oplevert kan op termijn bijdragen aan een betere begeleiding voor deze groep.

In deze studie willen we via interviews met werknemers te weten komen welke factoren volgens hen leiden tot werkuitval en wat hun behoeften zijn ten aanzien van werkhervatting aan het begin van hun verzuimperiode. Daarnaast willen we weten wat volgens hen belemmerende en bevorderende factoren zijn tijdens het werkhervattingsproces. Verder willen we door middel van een tweede interview onderzoeken hoe de ervaringen en perspectieven op het werkhervattingsproces van werknemers met een kortdurende verzuimperiode verschillen van die van werknemers met een lange verzuimperiode (wat heeft volgens deze groepen gewerkt en wat of wie heeft niet geholpen).

Tenslotte wordt aan de hand van focusgroepen onderzocht wat volgens arbo-professionals, psychologen, werkgevers en huisartsen belemmerende en faciliterende factoren zijn voor het werkhervattingsproces van deze doelgroep.

Voor professionals (zoals bedrijfsartsen, psychologen, huisartsen, praktijkondersteuners) die mee willen werken aan ons onderzoek door deelnemers te werven is meer informatie te vinden in bijgevoegde pdf-bestanden: ‘Procedure werving werknemers’ en ‘Informatie onderzoek inzicht en herstel en werkhervatting bij psychische problemen’.

Verder informatie:

Onderzoek: Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen

Achtergrond van het onderzoek
Ondanks dat er al aardig wat onderzoek is gedaan naar hoe ziekteverzuim door psychische problemen kan
worden verkort is het aantal mensen dat langdurig uitvalt wegens psychische problematiek hoog. Vooral in
Nederland zijn in de afgelopen 15 jaar een aantal Randomised Controlled Trials uitgevoerd, maar uit de meeste
van deze onderzoeken blijkt dat het toch erg moeilijk is om de ziekteverzuimduur bij psychische problemen
terug te dringen.

Daarom is er recent een nieuw onderzoek gestart bij Tranzo, waarbij de focus ligt op het perspectief van de
werknemer en dat van betrokken stakeholders (arbo-professionals, psychologen, huisartsen en werkgevers). De
visie van de werknemer zelf en de visie van betrokkenen kan bijdragen aan het verbeteren van de begeleiding
van werknemers met psychische problemen in werkhervattingsproces en daarmee de kosten van ziekteverzuim
verminderen. Het onderzoek duurt twee jaar en wordt gefinancierd door het Institution for Occupational Safety
and Health (IOSH) in Engeland.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om het perspectief van werknemers in kaart te brengen houden we interviews met 75 werknemers die nog
maar kort verzuimen vanwege psychische problemen (onder kort verstaan we max. 6 weken, maar liefst zo snel
mogelijk na de eerste verzuimdag). Na dit eerste interview wordt een selectie van deze mensen voor een
tweede interview uitgenodigd, nl 15-20 mensen die snel het werk succesvol hervatten en 15-20 mensen die na 6
maanden nog steeds thuis zitten. Centraal hierin staat de vraag: Wat ervaart de werknemer als belemmerend en
bevorderend voor zijn herstel en terugkeer naar werk? Met deze aanpak willen we in kaart brengen hoe het
hervattingsproces verloopt in deze twee groepen. Waarom lukt het in sommige gevallen wel om snel weer het
werk hervatten en in andere niet?

De werving van deelnemers zal van start gaan zodra de Psychologisch Ethische Toetsings Commissie van Tilburg
University het onderzoek heeft goedgekeurd (naar verwachting eind mei 2015). Deelnemers krijgen elk een
cadeaubon van €10 als dank voor het interview.

Groepsinterview stakeholders
Omdat ook professionals die vaak met deze doelgroep te maken hebben veel kennis hebben van dit probleem
houden we ook met groepen professionals een groepsgesprek. Dit zijn arbo-professionals (oa. bedrijfsartsen en
arbeidsdeskundigen), psychologen, huisartsen en leidinggevenden. Ook hun visie op wat belemmerende en
bevorderende factoren zijn voor herstel en terugkeer naar werk van werknemers met psychische problemen
wordt in dit onderzoek meegenomen.

Samenwerking en hulp bij werving van werknemers
Wij vragen huisartsen, bedrijfsartsen en arbeidspsychologen om mee te werken aan het onderzoek door enkele
werknemers die uitvallen wegens psychische problemen uit te nodigen om aan dit onderzoek mee te doen.
Graag komen wij in contact met huisartsen, bedrijfsartsen en psychologen om samen te bespreken of er
interesse is om samen te werken.
Als u meer wilt weten over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker Hanneke van Gestel,
j.a.w.m.vangestel@uvt.nl of met de projectleider dr. Margot Joosen, m.c.w.joosen@uvt.nl.