Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Samenwerking Tilburg University - Vorstenbosch & Van Tol

Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen 

Onderzoekers TiU: Dr. J.A.W.M. van Gestel, Dr. M.C.W. Joosen, Dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof dr. J. van Weeghel, Dr. B. Terluin

Vorstenbosch & Van Tol is benaderd door University Tilburg, mw dr. JAWM van Gestel om deel te nemen aan dit onderzoek. Iedere case die past in hieronder genoemd onderzoekskader, zal door de casemanager van VNVT gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Dit is uiteraard op vrijwillige basis.

Psychische problemen vormen een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar wat er gebeurt voor en na de werkhervatting en wat hierbij volgens werknemers belemmerende en bevorderende factoren zijn. In het onderzoek ‘Inzicht in herstel en werkhervatting van werknemers met psychische problemen’ aan Tilburg University onderzoeken we wat mensen die zich ziek melden wegens psychische problemen zelf als belemmerende en bevorderende factoren zien voor herstel en werkhervatting. Uiteindelijk zijn zij zelf sleutelfiguren in het herstelproces en de kennis die dit onderzoek oplevert kan op termijn bijdragen aan een betere begeleiding voor deze groep.
 

In deze studie willen we via interviews met werknemers te weten komen welke factoren volgens hen leiden tot werkuitval en wat hun behoeften zijn ten aanzien van werkhervatting aan het begin van hun verzuimperiode. Daarnaast willen we weten wat volgens hen belemmerende en bevorderende factoren zijn tijdens het werkhervattingsproces. Verder willen we door middel van een tweede interview onderzoeken hoe de ervaringen en perspectieven op het werkhervattingsproces van werknemers met een kortdurende verzuimperiode verschillen van die van werknemers met een lange verzuimperiode (wat heeft volgens deze groepen gewerkt en wat of wie heeft niet geholpen).
Tenslotte wordt aan de hand van focusgroepen onderzocht wat volgens arbo-professionals, psychologen, werkgevers en huisartsen belemmerende en faciliterende factoren zijn voor het werkhervattingsproces van deze doelgroep.
 

Vorstenbosch & Van Tol heeft zich bereid verklaard om deel te nemen aan bovengenoemde focusgroep.  Op deze wijze verwacht Vorstenbosch & Van Tol meer inzicht te verkrijgen in het klachtenbeeld en hierdoor zowel werknemer als werkgever te voorzien van adequate verzuimbegeleiding.

Werknemers die deel willen nemen aan ons onderzoek kunnen hier informatie vinden over het onderzoek en zich aanmelden.