Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Hogere ziektewetpremie voor bedrijven

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt de Ziektewetpremies voor bedrijven die terugkeren bij het UWV, nadat ze enkele jaren zelf het risico op ziek personeel hebben gedragen.

Asscher doet dat om te voorkomen dat werkgevers alleen door de lage premies terugkeren van het private naar het publieke stelsel. De terugkeerpremie gaat in op 1 januari 2015, maar geldt voor alle bedrijven die vanaf nu overstappen van eigenrisicodragerschap naar UWV. Dit schrijft Asscher in zijn brief van 20 maart aan de Tweede Kamer.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het UWV het ziekengeld te laten uitbetalen aan zieke werknemers. Daarvoor betalen ze een premie aan de uitkeringsinstantie. Maar ze kunnen er ook voor kiezen zelf de kosten op zich te nemen. In dat geval zijn ze geen premie verschuldigd.

Volgens Asscher staat de premie die bedrijven nu na terugkeer betalen, niet in verhouding tot de risico's die het UWV loopt. Daarom moeten die bedrijven meer premie betalen.

(Bron: P&O Actueel)