Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Goed controleren beschikking WGA en ZW belastingdienst

Vanaf 18 december 2013 ontvangen werkgevers een beschikking via de belastingdienst voor de nieuwe WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex premie.
Als werkgevers meer dan de minimumpremie betalen is het van belang dat deze goed gecontroleerd wordt door een specialist, zoals Bedrijf Plus.

Indien namelijk er een hogere premie berekend wordt met een toekenning van de schadelast is de vraag of dat deze terecht is.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 35% tot 50% niet correct wordt opgelegd. Het tijdig bezwaar aantekenen is daarom van groot belang voor werkgevers, zodat dit gecorrigeerd kan worden.
Aangezien de premies over de totale loonsom worden berekend kan dit snel oplopen in duizenden euro’s.