Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Dit leg je vast in een beëindigingsovereenkomst

Als je een dienstverband wilt beëindigen met wederzijds goedvinden, dan moet je de afspraken schriftelijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Wat zijn de verplichte onderdelen? En wat is nog meer handig om op te nemen in het document?

Dit leg je vast in een beëindigingsovereenkomst

In de overeenkomst moet (minimaal) staan:

 • Dat het gaat om beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • De namen en adressen van de werkgever en van de werknemer;
 • Dat de werkgever heeft voorgesteld om het dienstverband te beëindigen;
 • Dat geen sprake is van dringende reden(en) voor het ontslag;
 • De datum waarop het dienstverband eindigt;
 • Wanneer de eindafrekening door de werkgever zal worden opgemaakt/afgerekend;
 • De bevoegdheid van de werknemer om de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening alsnog schriftelijk zonder opgave van redenen te ontbinden;
 • De datum waarop de overeenkomst door de werknemer en door de werkgever is ondertekend.

Naast deze verplichte onderdelen, is het verstandig om bijvoorbeeld ook afspraken te maken en in de overeenkomst op te nemen over:

 • Of een financiële vergoeding aan de werknemer wordt betaald en – zo ja – de hoogte daarvan en de datum waarop die zal worden voldaan;
 • Wanneer de laatste werkdag van de werknemer is (wordt hij (en zo ja per wanneer) vrijgesteld van werk om te kunnen solliciteren? Of niet?);
 • Wordt het saldo vakantiedagen (positief of negatief) afgerekend?
 • Neemt de werknemer – als hij wordt vrijgesteld van zijn werkzaamheden – zijn niet genoten vakantiedagen op?
 • Hoe – en aan wie wordt het werk van de werknemer overgedragen?
 • Hoe wordt de pensioenregeling afgeregeld?
 • Hoe worden de (collectieve) verzekeringen afgeregeld?
 • Afspraken over de leaseauto/het leasecontract;
 • Heeft de werknemer nog bedrijfseigendommen in bezit (sleutels, toegangspas, laptop, telefoon, dossiers, bedrijfsgegevens oid.) en wanneer levert hij die in en bij wie?
 • Hoe en wanneer worden de collega's van de beëindiging van het dienstverband op de hoogte gebracht?
 • Hoe en wanneer worden – zo nodig - klanten en relaties geïnformeerd over het vertrek van de werknemer?
 • Krijgt de werknemer een (positief) getuigschrift en (positieve) referenties?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn geheimhoudingsbeding?
 • Moet de werknemer zich (blijven) houden aan zijn concurrentie- en/of relatiebeding?
 • Moeten nog studiekosten worden afgerekend met de werknemer?
 • Zijn er nog schulden, leningen, voorschotten of andere financiële zaken die moeten worden afgerekend?
 • Neemt de werkgever (een deel) van de kosten voor (juridische) bijstand voor zijn rekening?

Bron: XpertHR

redactie P&O Actueel