Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - juli 2019

De AVG leidde bij veel werkgevers tot vragen, waaronder over de privacyregels bij ziekmeldingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft daarom uitleg: Duur van het verzuim In feite komt deze uitleg van de privacyregels er op neer dat een werkgever alleen aan een werknemer die zich ziek meldt mag vragen hoe lang de werknemer denkt dat het ziekteverzuim zal duren.