Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - maart 2014

Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag en geldt bij collectief ontslag een nieuwe ontslagvolgorde. Dan worden eerst de werknemers ontslagen die recht hebben op een AOW-uitkering. Deze wijziging voorkomt dat een werknemer van 55 jaar of ouder ontslagen kan worden, terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven. Vervallen er bijvoorbeeld 35 banen en hebben 40 werknemers recht op AOW, dan krijgt de AOW-gerechtigde die het laatst in dienst is gekomen, het eerst ontslag. Het kabinet past hiervoor het Ontslagbesluit aan.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt de Ziektewetpremies voor bedrijven die terugkeren bij het UWV, nadat ze enkele jaren zelf het risico op ziek personeel hebben gedragen. Asscher doet dat om te voorkomen dat werkgevers alleen door de lage premies terugkeren van het private naar het publieke stelsel. De terugkeerpremie gaat in op 1 januari 2015, maar geldt voor alle bedrijven die vanaf nu overstappen van eigenrisicodragerschap naar UWV. Dit schrijft Asscher in zijn brief van 20 maart aan de Tweede Kamer.
Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever.Wat verandert er per 1 juli 2014? Geen proeftijd In een contract van 6 maanden of korter mag je geen proeftijd meer opnemen.
Doelgericht verzuimmanagement moet bovenaan de prioriteitenlijst van de HR professional staan. Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters betalen werkgevers namelijk vanaf 1 januari 2014 voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn als hun contract afloopt.
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, neemt de leidinggevende doorgaans telefonisch contact op. Natuurlijk om de zieke beterschap te wensen, maar ook om in te schatten hoelang hij afwezig blijft en of er taken zijn die de werknemer nog wel kan uitvoeren. In hoeverre is het toegestaan om te vragen wat hem mankeert?
Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Het is verstandig een ziekteen verzuimreglement te hebben, waarin de regels voor ziekmelding tijdens vakantie staan gemeld. Een werkgever mag van zijn werknemer verlangen dat hij zich tijdig ziek meldt en dat hij door middel van een doktersverklaring zijn ziekte bewijst. Ook mag de werkgever van de werknemer vragen zich direct na terugkomst van vakantie te melden bij de bedrijfsarts, zodat hij de gezondheidstoestand van de werknemer kan beoordelen.