Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - juni 2013

Zes tips voor managers om te voorkomen dat zij het zelfvertrouwen van medewerkers ondermijnen. Tim Gould komt regelmatig managers tegen die vastbesloten lijken het leven van hun medewerkers zo onaangenaam mogelijk te maken. Hij geeft deze managers een blauwdruk om dit te bewerkstelligen. Het is een kwestie van medewerkers laten voelen, dat wat zij ook doen, het er niet toe doet.
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, neemt de leidinggevende doorgaans telefonisch contact op. Natuurlijk om de zieke beterschap te wensen, maar ook om in te schatten hoelang hij afwezig blijft en of er taken zijn die de werknemer nog wel kan uitvoeren. In hoeverre is het toegestaan om te vragen wat hem mankeert?
Verzuimgesprekken vormen een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid. Het tijdstip, de taakverdeling en de inhoud van de verzuimgesprekken moeten vooraf duidelijk zijn.
Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd in 2012. Dit geldt alleen als er in uw cao geen andere afspraken over de vervaltermijn zijn gemaakt. De bovenwettelijke dagen uit 2012 blijven gewoon vijf jaar geldig, tot 2017 dus. Zorg dat u uw vakantiedagenadministratie in orde heeft!
Het UWV heeft haar richtlijnen veranderd met betrekking tot personeel dat ziek uit dienst gaat. Deze melding dient uiterlijk op de laatste werkdag binnen te zijn bij het UWV. Indien werkgever dit verzuimt, legt het UWV een boete op van € 230,- op.    
Uit onderzoek van arbodienst 365 blijkt dat werknemers in het eerste kwartaal van 2013 vaker verzuimden dan in diezelfde periode in 2012. Dit is het gevolg van een stijging van het kortdurend verzuim. Om frequent kort verzuim terug te dringen, moet u achterhalen wat daarvan de oorzaak is.
Door een goede voorbereiding en door te luisteren naar elkaar kan het functioneringsgesprek verbeterd worden.
Door de wijziging van de Ziektewet (ZW), wordt de hoogte van de ZW-premie die middelgrote en grote werkgevers moeten betalen vanaf volgend jaar (deels) afhankelijk van de instroom in deze wet. Ook draait u per 1 januari 2014 op voor de WGA-uitkering van zieke werknemers met een tijdelijk contract. Het is verstandig om de gegevens die UWV gebruikt voor het vaststellen van deze premies goed te controleren.