Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - maart 2013

Als u eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wilt worden, moet u dit uiterlijk 31 maart doorgeven aan de Belastingdienst. Deze wijziging moet u namelijk minimaal 13 weken voor de inwerkingtreding melden. U kunt het eigenrisicodragerschap voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) op 1 januari of op 1 juli van ieder jaar laten ingaan. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dat is dus voor 2 oktober of voor 1 april van ieder jaar. 
Beëindigt u het dienstverband met een werknemer met wederzijds goedvinden, dan moet u er zeker van zijn dat de werknemer daadwerkelijk instemt met het ontslag. Alleen een handtekening van de werknemer onder de vaststellingsovereenkomst is dan onvoldoende.
Dertien tips om weerstand tegen verandering te verminderen en snellere implementatie van een verandering is te bevorderen. Reorganisaties, veranderingen en communicatie-uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Vrijwel iedere organisatie heeft daar mee te maken. Bij medewerkers gaat dat vaak gepaard met weerstand en emotionele beroering. Negatieve gevoelens op de werkvloer overheersen.
In een rechtszaak over een kennelijk onredelijk ontslag heeft een rechter opnieuw de rekentool van hoelangwerkloos.nl gebruikt bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.
In een POP legt u afspraken vast over hoe de werknemer zijn competenties kan verbeteren. Daarbij kijkt u naar wat de werknemer zelf wil leren en naar wat u van hem verwacht. Zo kunt u de persoonlijke leerdoelen afstemmen op de strategie van de organisatie.
Medewerkers met depressieve klachten, houden deze klachten vaak lang verborgen. Veel medewerkers zijn bang om hun baan te verliezen als ze bij hun werkgever kenbaar maken aan een depressie te lijden. Het is echter belangrijk om tijdig in te grijpen bij een depressie om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.