Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - februari 2013

Tijdens de eerste twee jaar van ziekte wordt de werknemer beschermd door een opzegverbod. Door dit opzegverbod kan de werkgever gedurende de eerste twee jaar van ziekte van de werknemer in principe geen ontslagvergunning krijgen van het UWV WERKbedrijf. Arbeidsongeschikte binnen twee jaar ontslaan De werkgever mag een arbeidsongeschikte werknemer wel binnen twee jaar ontslaan:
Uw werkneemster vertelt u dat zij zwanger is, waar moet u aan denken? De werkgever is verplicht zijn werknemers te beschermen tegen mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s die zij in de uitoefening van hun werkzaamheden kunnen lopen. Als de werkgever dat niet doet, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Ten aanzien van zwangere werkneemsters geldt een verzwaarde zorgplicht. Als werkgever bent u verplicht een zwangere medewerkster extra te beschermen tegen mogelijke risico’s die zij en het ongeboren kind lopen tijdens het werk.
De economische crisis heeft niet alleen financiële gevolgen. Medewerkers hebben steeds meer last van psychische klachten met langdurig verzuim als gevolg. Toch is het gemiddelde verzuim in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Medewerkers beleven voor het eerst minder vaak en minder lang thuis. Dat blijkt uit een analyse van arbodienstverlener 365.