Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - december 2012

Vanaf 1 januari 2013 gaat UWV WERKbedrijf ook UWV heten. Door één naam aan te houden, wil de instantie aan burgers en werkgevers duidelijk maken dat ze voor alle diensten bij één en dezelfde organisatie terechtkunnen. Het WERKbedrijf blijft wel als apart bedrijfsonderdeel bestaan; alleen de naam en het logo verdwijnen.
Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat er weer nieuwe wetswijzigingen in werking zullen treden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog een keer voor u op een rijtje.
Werknemers hebben recht op een wettelijk aantal vakantiedagen waarbij het salaris wordt doorbetaald. Sinds 1 januari 2012 vervallen niet opgenomen vakantiedagen na 6 maanden. Aantal vakantiedagen Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer het aantal werkdagen per week. Soms krijgen werknemers meer dan het minimum aantal vakantiedagen. Deze extra vakantiedagen heten bovenwettelijke vakantiedagen. Werknemers hebben ook recht op een jaarlijkse vakantietoeslag van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris.
Slechte leefgewoonten zoals roken, te veel alcohol drinken of ongezond eten kunnen prestaties van medewerkers op korte en lange termijn ernstig beïnvloeden. Slecht functioneren en ziekteverzuim liggen dan op de loer. Een overgroot deel van de werkgevers vindt het dan ook terecht om zich te bemoeien met de leefgewoonten van medewerkers. In hoeverre bemoeit u zich met de levensstijl van uw medewerkers?
U gaat volgend jaar nóg meer betalen voor een deskundigenoordeel van UWV dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs laten weten aan de Tweede Kamer. Werkgevers betalen per 1 januari 2013 zo’n € 400 voor een deskundigenoordeel.