Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - november 2012

U hoeft niet langer de eerste zes maanden van de WW-uitkering voor uw rekening te nemen als u één van uw medewerkers ontslaat. Die plannen zijn van de baan. Wel krijgt u straks te maken met een hogere WW-premie en komt er misschien een gedifferentieerde WW-premie.
Echte verandering vindt pas plaats als mensen daadwerkelijk hun gedrag aanpassen.   Morten Hansen zet tien benaderingen op een rij die ervoor zorgen dat mensen veranderen:
Een leider met inzicht in de redenen van weerstand tegen verandering kan daarop anticiperen en zo het veranderingstraject succesvol laten verlopen. Weerstand tegen verandering kan zich op vele manieren manifesteren. Getreuzel, inertie, sabotage of soms zelfs rebellie. Door als professional inzicht te hebben in de redenen voor deze weerstand kan daarop ingespeeld worden bij het vormgeven of aankondigen van de verandering. Rosabeth Moss Kanter heeft de tien meest voorkomende redenen voor weerstand op een rij gezet:
Als een werkneemster met een boze kop wegloopt, mag je als werkgever niet zomaar aannemen dat die werkneemster echt ontslag wil nemen. Al helemaal niet als ze zich de volgende ochtend via WhatsApp ziek meldt. Twee vinkjes betekent dat het bericht is afgeleverd, oordeelt de rechter.
In de praktijk Uit artikel 7: 658a BW en artikel 660a BW volgt dat de werkgever het voortouw dient te nemen als het gaat om re-integratie van de werknemer en dat de werknemer verplicht is om daaraan mee te werken. Een plan van aanpak is vereist als sprake is van een dreigend langdurig verzuim en als de Arbodienst meent dat er nog mogelijkheden zijn om terugkeer naar arbeid van de werknemer te bevorderen.
Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA op 29 oktober 2012 hebben gesloten. De verplichting is een gevolg van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014. De Participatiewet vervangt de Wet werken naar vermogen (WWNV).
The Big 12 Liggend op je rug beide knieën bij de buik- armen om de knieën – knieën naar de borst trekken beide benen bij de buik- armen om de knieën tegen duwen –los laten- knieën naar borst trekken beide knieën bij de buik –armen om de knieën – 1 been strekken in de lucht knieën om bij de buik- armen om de knieën – beide benen strekken in de lucht
De preventieve ontslagtoets via de kantonrechter komt te vervallen. Voor de ontslagaanvraag van een medewerker moet u straks een adviesaanvraag indienen bij UWV WERKbedrijf. Vecht uw medewerker het ontslag aan via de kantonrechter, dan kan het zijn dat u een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000 moet betalen.
De Wet werken naar vermogen wordt vervangen door een Participatiewet. Deze nieuwe Participatiewet moet op 1 januari 2014 worden ingevoerd. Een van de gevolgen is dat middelgrote en grote werkgevers verplicht worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dat staat in het regeerakkoord dat VVD en PvdA op 29 oktober 2012 hebben gesloten.