Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - oktober 2012

Gepeperd deskundigenoordeel UWV in 2013 Per 1 januari 2013 gaan de kosten voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij UWV flink omhoog. In 2013 stijgt de prijs van € 50 voor werkgevers en medewerkers naar € 350 voor werkgevers en € 175 voor medewerkers.
In het verzuimbeleid ligt vaak de nadruk op lang verzuim, terwijl aandacht voor kort verzuim ook belangrijk is. Herhaaldelijk kort verzuim kan namelijk een signaal zijn dat een werknemer binnen afzienbare tijd langdurig is uitgeschakeld. Na elke periode van kort verzuim wordt de kans groter dat een werknemer binnen vier jaar een langere periode afwezig zal zijn door ziekte.
Barry Pietersen deed onderzoek naar ongewenste uitstroom, naar aanleiding van zijn ervaringen in de praktijk met uitstroommanagement. Hij merkt dat HR veel meer uit exit-onderzoek kan halen.  
Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt is gisteren (02-10-2012)  aangenomen door de Eerste Kamer.   Vangnetters zijn werknemers • die geen werkgever (meer) hebben, zoals zieke ww-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en zieke werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens ziekte; • die wel een werkgever hebben maar een hoog ziekterisico hebben, zoals orgaandonoren en zwangere vrouwen.  
Een werknemer zit in het 2e ziektejaar, waarbij deze nog maar 70% van zijn Brutoloon krijgt uitbetaald. Als hij nu vakantiedagen opneemt wordt hiervan dus ook nog maar 70% van het brutoloon uitbetaald. Wat nu als de opbouw van de wettelijke vakantiedagen over het ziekteverzuim uitbetaald moeten worden als het bedrijf stopt met zijn activiteiten. Worden deze dan voor 100% of voor 70% van het brutoloon uitbetaald ?Antwoord: