Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuwsarchief - september 2012

Het doel van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het opsporen van beginnende gezondheidsproblemen bij medewerkers waardoor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen voorkomen kunnen worden en de productiviteit verbetert. Hierbij komen ook zaken als leefstijl en privéproblemen aan bod.
Een man werkt sinds 2005 als servicetechnicus bij een elektronicaconcern. Sinds eind 2010 zijn er conflicten over ziekmeldingen, de werknemer zou overspannen zijn. Een ontslagvergunning wordt in juni 2011 afgewezen, omdat de werkgever de verstoring van de arbeidsrelatie niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt.
Helft MKB'ers niet bekend met verplichting BHV Bijna de helft van de MKB'ers weet niet dat het verplicht is om een bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf te hebben. Dit blijkt uit onderzoek door Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland, dat ruim 400 bedrijven ondervroeg over BHV.
Als werkgever loopt u financiële risico’s bij een werknemer die ziek uit dienst gaat. Veel werkgevers bieden nieuwe werknemers tijdelijke contracten vanuit de gedachte dat zij daarmee flexibeler zijn en minder risico lopen, bij bijvoorbeeld een teruglopende economie, disfunctioneren of ziekte. Dit is grotendeels waar. Echter, indien een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, dreigen er twee financiële toekomstige risico’s.
Bij een sollicitatiegesprek met een potentiële werknemer mag u niet te persoonlijk worden. Sommige zaken blijven privé, waaronder de gezondheid van de sollicitant.
Heerst er in uw bedrijf een forse werkdruk? Voor sommige werknemers is dat een uitdaging. Maar er zijn ook werknemers die eronder lijden. Zij kunnen door een te hoge werkdruk overspannen raken, een burn-out krijgen en zich ziek melden.
Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent. 45 procent daarvan is te wijten aan lichamelijke belasting. De Inspectie SZW gaat daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen worden nageleefd. Doel ervan is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie.