Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

4 stappenplan om verzuim inzichtelijk te krijgen én de baas!

0

DOOR  OP 11 JULI 2019BLOG,VERZUIM

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt opnieuw. Vorig jaar steeg dat percentage naar 4,3% en bij grote bedrijven (200+ werknemers) zelfs naar 5,2% (CBS). Wilt u voorkomen dat het aantal arbeidsongeschikte medewerkers en uw kosten uiteindelijk ook toenemen? 

Stap 1: Breng huidig verzuim in beeld

Zorg voor een goed inzicht in het huidige verzuim binnen uw organisatie. Uit onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 25% van al het verzuim arbeid gerelateerd is. Hiervan is 11 à 12% door de werkgever beïnvloedbaar. Een groot deel hiervan is namelijk niet medisch gerelateerd. Denk aan een hoge werkdruk, disbalans werk/privé of een verstoorde arbeidsrelatie. Juist hier kunt u als werkgever een rol spelen. Toch blijft deze kans vaak onbenut, doordat werkgevers onvoldoende zicht hebben op de verzuimdata. Bijvoorbeeld door enkel te kijken naar het gemiddelde verzuimpercentage binnen de organisatie. Terwijl het verzuim per afdeling veel hoger kan liggen.

Niet alleen het financiële plaatje, ook interne verzuimprocessen zijn in dit kader relevant. Data zijn een belangrijke informatiebron om deze aspecten inzichtelijk te krijgen en vormt daarmee de basis voor uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbeleid.

Stap 2: Zet instroom naar arbeidsongeschiktheid op een rij

Nadat het verzuim in kaart is gebracht, brengt u de potentiële instroom naar arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie in beeld. Pak de huidige verzuimdossiers erbij en stel vast welke een risico vormen op de instroom naar arbeidsongeschiktheidsregelingen. Stel hierbij vragen als: ‘wat is de prognose dat een werknemer weer terug keert naar het eigen werk?’ Denk ook na over de mogelijke consequenties: wat moet u doen als uw werknemer na het oordeel van UWV in de WGA instroomt? Om deze potentiële instroom te beperken kunt u bij UWV of uw verzekeraar navragen welke ondersteuning zij u bieden.

Stap 3: Breng verzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart

Wanneer u een duidelijk beeld heeft van de huidige verzuimdossiers en de arbeidsongeschikte medewerkers, neemt u uw beleid omtrent deze zaken onder de loep. Is uw WIA-protocol op orde? Zijn alle 42e weekmeldingen tijdig gedaan? En nog belangrijker: wordt er ook daadwerkelijk uitgevoerd wat er is vastgelegd in de protocollen? In uw verzuim – en arbeidsongeschiktheidsbeleid is de communicatie met uw werknemers cruciaal. Het is vanzelfsprekend uw werknemers tijdig te informeren over wat er gaat gebeuren. Zeker op financieel gebied.

Stap 4: Overweeg eigenrisicodragerschap

Het re-integreren van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers, kan werkgevers frustratie en behoorlijk hoge kosten bezorgen. Volgens UWV is meer dan 50% van de grote Nederlandse bedrijven publiek verzekerd. Met als gevolg dat zij geen grip op dit proces. Het eigenrisicodragerschap (ERD) is voor deze werkgevers een interessante optie. UWV verzorgt in dat geval de uitkering aan de zieke (ex-)werknemer en belast deze door aan de werkgever. U bent zo zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Als werkgever kunt u zich hiervoor verzekeren. Deze constructie dwingt u om kritisch te kijken naar de kosten en processen rondom arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kunt u deze beter inrichten en het arbeidsvoorwaardenpakket optimaal laten aansluiten.

  •