Vorstenbosch & van Tol arbodienst Den Bosch

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

De AVG leidde bij veel werkgevers tot vragen, waaronder over de privacyregels bij ziekmeldingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft daarom uitleg: Duur van het verzuim In feite komt deze uitleg van de privacyregels er op neer dat een werkgever alleen aan een werknemer die zich ziek meldt mag vragen hoe lang de werknemer denkt dat het ziekteverzuim zal duren.
Heeft u onlangs een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Of bent u voornemens om met een medewerker een beëindigingstraject in te gaan? En bent u ook zo benieuwd naar de veranderingen met betrekking tot de transitievergoeding? Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.
Taakdelegatie Vorstenbosch en Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van verzuim en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen met taakdelegatie te gaan werken.

Pagina's