Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Heeft u onlangs een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Of bent u voornemens om met een medewerker een beëindigingstraject in te gaan? En bent u ook zo benieuwd naar de veranderingen met betrekking tot de transitievergoeding? Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.
Taakdelegatie Vorstenbosch en Van Tol werkt nauw samen met haar bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen hebben een centrale rol bij de begeleiding van verzuim en advies over preventie. Door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland wordt het helaas steeds moeilijker bedrijfsartsen tijdig bij de begeleiding en advies te betrekken. Daarom hebben wij er in overleg met onze bedrijfsartsen voor gekozen met taakdelegatie te gaan werken.
Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Dit basiscontract is niet nieuw maar met de invoering van de nieuwe Arbowet wordt deze wel verplicht voor arbodienstverlening. Hierbij worden minimale wettelijke eisen gesteld aan de inhoud. In het basiscontract moet in ieder geval de volgende punten worden opgenomen:
Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Maar is dat ook gelukt met de nieuwe ontslaggronden? Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft zijn evaluatie.

Pagina's