Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Over Vorstenbosch & Van Tol

Het team van Vorstenbosch & Van Tol heeft - sinds 2001 - ervaring met het begeleiden van werkgevers als u bij verzuim en re-integratie van zieke medewerkers en geeft HR-advies. Onze focus ligt daarbij op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Dat bereiken we door de voor ons zo karakteristieke aanpak:

  • We werken daadkrachtig, adequaat, flexibel, snel en proactief.
  • We hebben persoonlijke aandacht voor werkgevers en werknemers.
  • We leveren maatwerk.
  • We werken samen met een groot (nationaal) netwerk van professionals op het gebied van ziekteverzuim.
  • We communiceren open, eerlijk en duidelijk en op basis van vertrouwen.

Oog voor belangen werkgever én werknemer

We houden bij Vorstenbosch & Van Tol rekening met de belangen van de werkgever en de werknemer. Beide belangen vindt u terug in onze besluitvormingen en adviezen. Daarmee creëren we draagvlak en behalen we het meest optimale resultaat. Meer over onze visie leest u hier.

MKB

We begeleiden vooral het mkb bij het terugdringen van het verzuim en de re-integratie van zieke medewerkers. Dit zijn bedrijven die vaak geen HR-manager hebben. Onze ervaring leert dat als het mkb wel een HR-manager heeft, er ook behoefte is aan ondersteuning door professionals zoals Vorstenbosch & Van Tol.

Privacy reglement

Vorstenbosch & Van Tol hanteert een privacyreglement. Deze voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier het privacystatement voor Vorstenbosch & Van Tol.

Werkgever, bedrijfsarts en verzuimbedrijf worden streng gehouden aan privacy

De beleidsregels ‘De zieke werknemer’ Autoriteit Persoonsgegevens, geven aan werkgever, bedrijfsarts en verzuim- bedrijven strakke richtlijnen om de privacy van de werknemer te borgen. Lees hier exact wat de rechten zijn van de werkgever, bedrijfsarts en verzuimbedrijf. Het is van belang dat alle partijen zich conformeren aan deze beleidsregels. Dit enerzijds omwille van respect voor de medewerker en anderzijds om hoge boetes te voorkomen. Mocht u vragen hieromtrent hebben, neem gerust contact met Vorstenbosch & Van Tol op.