Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

De modernisering van de ziektewet is een feit. Door deze wetgeving en de steeds verder terug tredende overheid, komen de uitvoering en financiële gevolgen  ook bij tijdelijke arbeidscontracten voor uw rekening. Wat zijn de financiële consequenties voor uw organisatie? Wat kunt u doen om deze kosten beheersbaar te houden en zelfs terug te dringen? Vorstenbosch & Van Tol organiseert voor haar relaties een Seminar Modernisering Ziektewet. Wij nemen u mee langs het nieuwe landschap van sociale zekerheid en de gevolgen voor uw organisatie.
Zes tips voor managers om te voorkomen dat zij het zelfvertrouwen van medewerkers ondermijnen. Tim Gould komt regelmatig managers tegen die vastbesloten lijken het leven van hun medewerkers zo onaangenaam mogelijk te maken. Hij geeft deze managers een blauwdruk om dit te bewerkstelligen. Het is een kwestie van medewerkers laten voelen, dat wat zij ook doen, het er niet toe doet.
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, neemt de leidinggevende doorgaans telefonisch contact op. Natuurlijk om de zieke beterschap te wensen, maar ook om in te schatten hoelang hij afwezig blijft en of er taken zijn die de werknemer nog wel kan uitvoeren. In hoeverre is het toegestaan om te vragen wat hem mankeert?
Verzuimgesprekken vormen een belangrijk onderdeel van het verzuimbeleid. Het tijdstip, de taakverdeling en de inhoud van de verzuimgesprekken moeten vooraf duidelijk zijn.
Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd in 2012. Dit geldt alleen als er in uw cao geen andere afspraken over de vervaltermijn zijn gemaakt. De bovenwettelijke dagen uit 2012 blijven gewoon vijf jaar geldig, tot 2017 dus. Zorg dat u uw vakantiedagenadministratie in orde heeft!

Pagina's