Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Per 1 juli 2014 wijzigt wetgeving van arbeidsovereenkomsten voor werknemers die een nieuw contract tekenen bij hun huidige werkgever of een contract tekenen bij een nieuwe werkgever.Wat verandert er per 1 juli 2014? Geen proeftijd In een contract van 6 maanden of korter mag je geen proeftijd meer opnemen.
Doelgericht verzuimmanagement moet bovenaan de prioriteitenlijst van de HR professional staan. Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters betalen werkgevers namelijk vanaf 1 januari 2014 voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn als hun contract afloopt.
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, neemt de leidinggevende doorgaans telefonisch contact op. Natuurlijk om de zieke beterschap te wensen, maar ook om in te schatten hoelang hij afwezig blijft en of er taken zijn die de werknemer nog wel kan uitvoeren. In hoeverre is het toegestaan om te vragen wat hem mankeert?
Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, kan hij zich gewoon ziek melden. Het is verstandig een ziekteen verzuimreglement te hebben, waarin de regels voor ziekmelding tijdens vakantie staan gemeld. Een werkgever mag van zijn werknemer verlangen dat hij zich tijdig ziek meldt en dat hij door middel van een doktersverklaring zijn ziekte bewijst. Ook mag de werkgever van de werknemer vragen zich direct na terugkomst van vakantie te melden bij de bedrijfsarts, zodat hij de gezondheidstoestand van de werknemer kan beoordelen.
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bekendgemaakt dat het maken van een kopie van het identiteitsbewijs (ID) in strijd is met de wet. Dat meldde het CBP nadat de Belastingdienst stelde dat het bewaren van een kopie van het ID van ingeleend personeel niet meer nodig is sinds 1 januari 2014.

Pagina's