Home | Vorstenbosch & Van Tol

Intermediairs Re-integratie & Verzuimbegeleiding

Nieuws

Onderzoekers: Dr. J.A.W.M. van Gestel, Dr. M.C.W. Joosen, Dr. E.P.M. Brouwers, Prof. dr. J.J.L. van der Klink, Prof dr. J. van Weeghel, Dr. B. Terluin  
Op 1 januari 2015 gaan een aantal maatregelen in, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken. Deze wet vormt samen met de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een belangrijke stap richting een fatsoenlijke en moderne arbeidsmarkt. -------------------------------------------------------------------------------- | Download volledige wettekst Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden | --------------------------------------------------------------------------------
In Nederland zijn meer mensen arbeidsongeschikt vanwege een psychische aandoening dan vanwege een fysieke aandoening. Het is voor het eerst dat het aantal psychische problemen groter is dan de fysieke onder arbeidsongeschikten.
Een werknemer zit niet goed in zijn vel. Daardoor doet hij zijn werk niet goed. Hij meldt zich ziek want hij voelt zich ziek. Maar hij is niet ziek. Hoe voorkom je dit grijze verzuim?
Het ziekteverzuim van werkenden stijgt als ze hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Mantelzorgers melden zich namelijk vaker ziek en de kans op langdurig uitval neemt toe. Het startpunt voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is bewustwording.

Pagina's